FAQ 2014-08-18:

Allmänna frågor under hösten 2014

Introduktion: Följande gäller under hösten 2014:

yobeeda söker ständig balans mellan yobmakers och yobtakers så att denna fömedlingstjänst upplevs som meningsfull.utgår ifrån en viss startsträcka innan denna tjänst lyfter. Har du väl registerat dig behöver du inte göra så mycket förutom att uppdatera din tillgänglighet. Gör det! OFTA!

Tjänsten är snabb, enkel och engagerande och kommer ständigt förenklas. Vi förväntar oss att behöva anpassa, förfina och korrigera yobeeda som tjänst. Dela med dig av förslag eller klagomål via tips@yobeeda.com

Lönebetalningen sker med PayPal, med start under andra halvan av augusti.

Vi rekommenderar så många som möjligt att registrerar sig.

Bekanta dig med tjänsten, engagera dig med oss via sociala medier samt skaffa PayPal konto. Vill du bli en referenskund och skriva din yobeeda historia med oss så hör av dig! - yobeeda.

Yobeeda på 2 minuter

1. Hur funkar sökning och bokning?

 • Arbetsgivare/yobmaker söker efter viss roll och får en lista på passande yobtaker (profil, närhet, referens)
 • yobmaker bokar den yobtaker som anses man vill anställa på ett kort jobb (pass) och som bäst matchar kravbilden och specificerar den lön som yobtakern erbjuds.
 • yobtaker accepterar förfrågan baserat på det utlovade passet, arbetsinnehåll, ersättningsförslag
 • yobmakers debiteras för bokning av yobeeda och lön för passet reserveras via PayPal
 • telefonnummer och e-mail till yobtaker presenteras
 • om yob taker avbokar innan pass, kan ny och samma sökning göra gratis
 • om yob maker inte hittar någon annan kandidat , återbatalas reserverad lönekostnad till yobmaker, dock ej bokningskostnaden.
 • om yobmaker avbokar innan pass betalas lön ut ändå. Skulle denna avbokning ske på grund av felaktig information, urkund, bedrägeri eller mot yobeedas allmänna villkor kontakta support@yobeeda.com

2. Ur uttalar man yobeeda?

yobeeda uttalas [jobb idá], tänk jobb ida(g)! > jobb idag. BEE, dvs biet utgör även en metafor för hela tanken bakom yobeeda och hur vi tillsamans kan förändra arbetsmarknaden i dagens nätverkssamhälle där alla är vinnare.

3. Är inte detta bara ännu en bemanningstjänst?

Nej. Tjänsten är dynamisk och alla som kan och vill jobba är sökbara hela tiden. När ett kort jobb dyker upp från en yobmaker så ”hittar detta korta jobb en yobtaker direkt”. yobeeda tar ingen arbetsgivarroll.

Bemanningssbolag kan absolut registrera sig både som yobmaker eller be sin personal som kanske är sysslolösa att registera sig som yobtakers.

4. Vem skall använda denna tjänst, egentligen?

 • ”Alla - för alla typer av korta jobb”- bara du är ARBETSVILLIG & TILLGÄNGLIG
 • Företagare som behöver någon för att utföra ett jobb (yobmaker)
 • Företagare som regelbundet använder vikarie- och / eller vikariepool
 • Företagare som får många spontankontaker för kort jobb kan be alla registrera sig på yobeeda.com i stället.
 • Företagare som upplever hantering av extra personal med kort varsel som kostsam, långsam och allmänt jobbig kan lägga över administrationen till yobeeda.

5. Vem gör vad på yobeeda.com?

 • Yobeeda = mötesplatsen som driver förmedlingsprocessen för alla korta jobb ”från sök till lön och betyg”.
 • yobmaker = har korta jobb, söker specifika profiler med kort varsel, betalar lön,
 • yobtaker = uppdaterar sin tillgänglighet regelbundet, vill ha betalt, vill få kontakter, har en profil, rekommenderar andra att registrera sig
 • referenser = individer som styrker yobtakers profil och erfarenheter
 • donator (kommer under hösten) = investerar pengar i projekt som administreras av yobeeda som arbetsgivare.
 • arbetsmarknaden partner= alla intresseneter som vill säkerställa schysta villkor

6. Vad är unikt med yobeeda?

 • yobeeda är Sveriges Smarta Arbetsförmeding och erbjuder korta jobb, utan krångel
 • Jobben hittar dig och inte tvärtom jmför med att hitta en flyresa på nätet
 • yobeeda förmedlar bara korta jobb, som förhoppningsvis leder till fasta jobb
 • får du en en anställning är vi jätteglada. Berätta gärna för oss att du fått jobb via yobeeda!
 • löneutbetalning kommer 1-5 dagar efter genomfört pass och utbelas via PayPal
 • yobeeda påtar sig inte rollen som arbetsgivare utan agerar ENDAST förmedlare
 • tjänsten gör det både lättare, snabbare och billigare att hitta personal
 • tjänsten är dynamisk där du berättar när du kan jobba, sedan väntar du på en förfrågan, som en taxibil som väntar på en körning
 • förenklad lokationsbaserad sökning ”dvs hur långt från jobbet är du?”
 • sammantagetter yobeeda alla de hinder som både arbetssökande, svenskt näringsliv, företagare och fackföreningar har tagit upp som hinder för att få in fler på arbetsmarknaden och som brukar anses vara negativt med korta jobb
  • vid bokat arbetspass reserveras lönen för garanterad lön, inga solskensavtal
  • efter varje pass betygssätts både yobmaker och yobtaker så ett professionellt rykte kan dokumenteras om varje yobtaker
  • säkerställer att lön verkligen betalas ut efter varje pass
  • sammanställer skatteunderlag för alla pass
  • med mera

7. Vad kostar det?

 • Registrering av yobmaker och yobtaker är gratis: ingen medlemsavgift och ingen inträdesavgift
 • yobmaker debiteras 50+ sek per bokat pass och yobtaker
 • yobmaker betalar självklart överenskommen lön
 • yobeeda tar ingen procent av lön som andra förmedlare och bemanningsföretag
 • vid bokning reserveras lön
 • nya tjänster kommer läggas till i framtiden som kan komma att kosta

8. Att tänk på vid registrering?

 • det går mycket snabbt och lätt, tre minuter för yobtaker och mindre för yobmaker (med organisationsnummer)
 • skaffa ett PayPal konto så snart som möjligt
 • yobtaker:
 • var tydlig i din fritextbeskrivning av dig själv, vad du kan och vad du vill
 • välj alla de yrkeskategorier som passar in på dig eller sök på rollen ”vad som helst”
 • förtydliga din profil med specifika sökord under tags
 • ange referenser som kan stärka din profil
 • bifoga bevis på certifieringar, körkort etc
 • vill du jobba i omsorgsverksamhet och/eller med barn kan du avkrävas ett utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid är upp till två veckor. Blanketten hittar du på http://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/.
 • Yobmaker:
 • var tydlig med dina förväntningar för arbetspasset
 • kommuniciera om formella krav finns, typ av körkort, utbildningsnivå, certifiering med mera
 • uttryck även outtalade behov som finns på tjänsten avseende språk med mera som kanske anses som praxis av dig men inte av de sökande

9. Vad är det för överenskommelse egentligen?

 • yobmaker har beskrivit ett pass som en yob taker har accepterat
 • yobtaker har beskrivit en profil som yob maker har accepterat
 • skriv ut/ladda ner denna information som kvittens

10. Hur funkar betalning?

 • i samband med bokning reserveras förmedlingsavgift samt beräknad lönekostnad från yobmakers PayPal konto
 • för att lön skall betalas ut måste yobtaker checka in och detta måste även bekräftas av yobmaker
 • vid avslutat pass och utvärdering betalas lön ut till yobtaker och reservationskostnad till yobeeda
 • yobeeda sammanställer totala lönekostnad per månad och delar denna info med yobmaker och yobtaker
 • yobtaker skall som policy alltid få betalt för ett bokat pass
 • yobmakers löneadministration för jobben skall förenklas

11. Hur funkar utvärdering?

 • utvärdering är baserad på grundläggande kriterier
 • yobeeda bygger en historik och profil per yobtaker och yobmaker som kan användas vid framtida sökningar
 • över tid kommer yobtaker få ett yobeeda CV med betyg, referens per pass som kan användas som vilket betyg som helts. Denna funktion är mycket värdefull och ger trovärdighet.
 • vid tidpunkten för avslutat pass initieras en utvärdering av yobmaker och yob taker automatiskt och båda får ett mail om att ge varandra utvärdering

12. Vad gör jag om jag har en idé om hur yobeeda kan förbättras?

 • Vi uppskattar återkoppling. Skriv till tips@yobeeda.com

13. Vad händer om jag blir sjuk?

 • Ring och sjukanmäl dig i övrigt samma regler som vid alla sjuktillfällen

14. Vad händer om jag blir försenad till arbetspasset?

 • Ring och anmäl din sena ankomst.

15. Vad innebär det att rekommendera?

 • Ju fler som möts på denna mötesplats desto större sannolikhet är det för alla att få ett erbjudande. Om många är där och hittar varandra blir det mer attraktivt för andra att söka sig dit. Att tillsammans finna fler och fler yob takers och yob makers ligger därför i allas intresse. Om alla som är arbetsvilliga och tillgängliga för korta jobb finns på yobeeda så kommer alla yobmakers använda denna tjänst.

16. Jag har glömt bort mitt lösenord, hur gör jag?

 • Om du loggat in via facebook: kolla upp lösenordet via facebook
 • Om du loggat in direkt via yobeeda: klicka på återställ lösenord

17. Hur vet jag som yobmaker att en yob taker inte försöker lura mig på lönen som reserverats i samband med bokingen och inte dyker upp efter bokning?

 • Yob taker får aldrig lön om han/hon inte checkat in samt yob maker bekräftat detta. Med andra ord, dyker inte den yob maker upp som bokats återförs lönen till yobmaker pay pal konto, dock inte yobeedas bokningsavgift

18. Vad händer om jag som yobmaker bokat en yob taker som ljugit om sin profil?

 • Yobtaker som bryter mot yobeeda- allmänna villkor och kommer troligtvis att utestängas från yobeeda.
 • Om en yobtaker ljuger om sin profil och detta dessutom påverkar förmågan att utföra uppdraget så kommer denna yobtaker få dålig feedback
 • Vi tror inte att någon har intresse av att skada sitt professionella rykte
 • Det ligger i sakens natur att inte påstå sig vara något man inte är eller kan
 • yobeeda gör stickprovskontroller för att minska risken för att någon ljuger.

21. Roadmap-Vad kommer det för fler funktioner framöver?

 • i transparensens namn finns det mycket samhällsnytta i att skapa jobb åt andra och detta skall kommuniceras inom ramen för socialt ansvar
 • vi kommer självklart ta fram en så kallad native app. Initialt ville vi ha en så öppen lösning så att alla devicer/enheter kan vara med från start.

Kontakt

Följ oss på vår blogg http://yobeeda.tumblr.com/

Sven Hultin

070-605 9870

sven.hultin@yobeeda.com

Magnus Maurex

070-558 7800

magnus.maurex@yobeeda.com

Ulf Gullstedt

070-663 7800

ulf.gullstedt@yobeeda.com